Norske Vinklubbers Forbund
Association of Norwegian Wine Clubs

NVKF

(Stiftet 24. mars 1990)
Norske Vinklubbers Forbund er en interesseorganisasjon for norske vinklubber. Vårt formål er å gjennom informasjon og fellesaktiviteter blant medlemsklubbene fremme god vinkultur i Norge. For tiden har vi omlag 4000 enkeltmedlemmer fordelt på over 220 aktive medlemsklubber.

Kontaktopplysninger

 

Postadresse: 
Epostadresse: 
Webadresse: 
Bankkonto: 
Foretaksnummer:

NVkF v/ Kristian Gahre, Stasjonsveien 9d, 0774 Oslo
info@nvkf.no
www.nvkf.no
7139.05.29907
983 718 175

Styret i NVkF 2017 - 2018

NVkFs øverste organ er Årsmøtet. Det velger et styre på 7 medlemmer. Hvert styremedlem velges for 2 år.

 

 

President

2016-2018

Kristian Gahre
Stasjonsveien 9d, 0774 Oslo
E-post: kristian.gahre@nvkf.no

Telefon
901 52 666

Visepresident

2017-2019

Jan Fredrik Tveten
Mosekollen 10, 0752 Oslo
E-post: jan.fredrik.tveten@nvkf.no

Telefon
995 994 59

Styremedlem

2017-2019

Anne Merete Lien
E-post: anne.merete.lien@nvkf.no

 

Styremedlem

2016-2018

Bengt Morten Maximilian Wenstøb
E-post: bengt.morten.wenstob@nvkf.no 

 

Styremedlem

2017-2019

Tanya Kopytina
E-post: tanya.kopytina@nvkf.no

 

Styremedlem 2016 - 2018

Hallvard Stavnes Mørck
E-post: hallvard.stavnes.morck@nvkf.no 

 

Styremedlem

2016-2018

Truls. J. Aasterud
Solbergliveien 12, 0671 Oslo
E-post: truls.aasterud@nvkf.no

Telefon
481 71 035

Presentasjon av styretAnnonse
Vista Travel - Skåne